Transfigurasi

Datang dan pergi tanpa permisi
Tak seorang mengenali
Hanya gema yang ada
Hanya cerita yang menjelma
Bergulir dari telinga ke telinga
Dan kemudian tiada
Entah kemana...

Lelah dalam transfigurasi
Benahi diri sadari diri
Bercermin diri menatap diri
Ingin mulai lagi
Mampukah memulai lagi?