Tuty Wibowo

Intro: Dm Am Bb F Dm Am Bb C
         Dm Am Bb F Dm Am Bb C
         Dm     Am   Bb   F

Awalnya Aku cium-ciuman
Dm     Am   Bb     C
Akhirnya aku peluk-pelukan
Dm       Am   Bb    F
Tak sadar aku dirayu setan
Dm     Am     Bb   C
Tak sadar aku ku keblablasan

Reff:
Dm           Am               Bb  
ku hamil duluan sudah tiga bulan
          F                      Dm
gara-gara pacaran tidurnya berduaan
            Am                Bb
ku hamil duluan sudah tiga bulan
               C                 Dm     
gara-gara pacaran suka gelap-gelapan
 Am    Bb            F         
oo... aku hamil duluan
Dm     Am      Bb     C
oo... sudah tiga bulan

Intro: Dm Am Bb F Dm Am Bb C
       Dm Am Bb F Dm Am Bb C

Dm     Am   Bb   F
Awalnya Aku cium-ciuman
Dm     Am   Bb     C
Akhirnya aku peluk-pelukan
Dm       Am   Bb    F
Tak sadar aku dirayu setan
Dm     Am     Bb   C
Tak sadar aku ku keblablasan
Dm           Am               Bb  
ku hamil duluan sudah tiga bulan
          F                      Dm
gara-gara pacaran tidurnya berduaan
            Am                Bb
ku hamil duluan sudah tiga bulan
               C                 Dm     
gara-gara pacaran suka gelap-gelapan
Dm           Am               Bb  
ku hamil duluan sudah tiga bulan
          F                      Dm
gara-gara pacaran tidurnya berduaan
            Am                Bb
ku hamil duluan sudah tiga bulan
               C                 Dm     
gara-gara pacaran suka gelap-gelapan
 Am    Bb            F         
oo... aku hamil duluan
Dm     Am      Bb     C
oo... sudah tiga bulan

Outro: Dm Am Bb F Dm Am Bb C
       Dm Am Bb F Dm Am Bb C Dm