Yusuf Islam

Who'll be my love
You'll be my love
You'll be my sky above
Who'll be my light
You'll be my light
You'll be my day and night
You'll be mine tonight
 
Roupi Glukeia.
Ela xana konta mou
Ela prwi, Me thn augh
Esu soun san hliou actida
Rouph mou mikrh
 
Ruby my love
You'll be my love
You'll be my sky above
Ruby my light
You'll be my light
You'll be my day and night
You'll be mine tonight